SERVEIS

La nostra empresa està especialitzada en els diferents rams del moviment de terres:

 • Excavacions de terra en general.
 • Fonamentacions profundes (murs pantalla i pilotatge).
 • Formació de murs pedra escullera (contenció i decoració).
 • Transport de tot tipus d’àrid amb camió bolquet.
 • Servei de camió grua.
 • Servei contenidors a disposició dels nostres clients.
 • Demolicions i enderrocament de tot tipus d’edificacions.. 
 • Tot tipus de treballs forestals; tala d’arbres, desbrossament de terrenys, adequació de terrenys, etc.

Cal destacar el servei de subministrament de tot tipus d’àrids, tant de pedrera com decoratiu:

 • Tot tipus de grava, tot-u, tot-u, sauló, etc …
 • Terres abonades.
 • Pedres decoratives.
 • Travesses.
 • Blocs de formigó.

Demani pressupost sense compromís, ens adaptem a les seves necessitats.

Certificats amb els quals Extrayse compta actualment: