L’empresa EXTRAYSE SL està ubicada a la localitat de Rubí, província de Barcelona. EXTRAYSE SL va ser constituïda el 1992.02.13 amb l’objectiu EXCAVACIONS, ENDERROCS, DEMOLICIONS, TRANSPORT PÚBLIC I DE MERCADERIES i es dedica a l’activitat CNAE de consolidació i preparació terrenys, demolicions, perforacions per a aflorament d’aigües, fonamentació i pavimentació.

EXCAVACIONS, TRANSPORTS i SERVEIS

Demani pressupost sense compromís, ens adaptem a les seves necessitats.

EXTRAYSE SL té el distintiu TOP 100.000 EMPRESES. Aquest distintiu s’atorga a les principals empreses espanyoles per volum de facturació.