PÒLISSA
Pòlissa de responsabilitat civil contractada amb Allianz de 600.000 €

CONTRACTISTA
Classificació de contractista per l’Estat Espanyol

CECOT
Empresa afiliada a la CECOT

GREMI
Empresa agremiada al Gremi de la Construcció del Vallès

CERTIFICAT VEHICLES
Certificat de tots els vehicles per a transport de residus

TRC
TRC (Transportista de Residus Inerts de la Construcció)

RELI
RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores)

REA
REA (Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la construcció de Catalunya)